Rozwój Fundacji MAK – Miejsca Aktywnych Kobiet

W marcu tego roku powstała nowa Fundacja o nazwie Fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet jej siedzibę znajdziecie w małej miejscowości Gwoździec w Gminie Zakliczyn. Fundacja powstała przede wszystkim po to by kontynuować rozpoczętą w 2012 roku przez Fundację BIS z Krakowa ideę Wiosek Tematycznych w Małopolsce.

Na terenie Gminy Zakliczyn powstały dwie takie wioski jedna z nich to właśnie Gwoździec – wioska pod kobiecą ręką, do tej pory prowadziła swoją działalność jako grupa nieformalna, jednak chcąc pozyskiwać środki na różne przedsięwzięcia i projekty Animatorki wioski postanowiły się sformalizować, zebrały fundusze, napisały statut Fundacji, złożyły dokumenty do sądu, odwiedziły notariusza i w taki oto sposób powstała Fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet.

Nie trzeba było długo czekać na aktywność naszych Pań gdyż w szybkim czasie nadarzyła się okazja właśnie do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego, którego operatorem na naszym terenie jest Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. Prezes Fundacji Ewelina Siepiela obmyśliła projekt pt. „Rozwój Fundacji MAK – Miejsca Aktywnych Kobiet”, został on bardzo dobrze ocenione dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4864,00 zł na zakup potrzebnych sprzętów biurowych na rzecz fundacji, zakupiono m.in. laptop, drukarkę, flipchart, bindownicę, gilotynę do cięcia papieru, laminarkę oraz artykuły biurowe papier, pisaki, długopisy itp. Dzięki dofinansowaniu i zakupionym sprzętom fundacja może sprawniej funkcjonować i z większą skutecznością realizować swoje cele statutowe. W ramach założeń projektu powstałą strona internetowa Fundacji, którą właśnie odwiedziliście oraz konto na fanepagu dostępne pod linkiem www.facebook.com/fundacja.mak

Nasze działania mają prowadzić do rozpowszechniania dobrego wizerunku naszej miejscowości jak i Gminy Zakliczyn, chcemy w pożyteczny sposób wykorzystać naszą energię i zapał do pracy oraz chcemy pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych projektów na realizację naszych celów statutowych poprzez organizowanie warsztatów rękodzielniczych, imprez tematycznych, czy animacji czasu wolnego dla dzieci. W dążeniu do naszych celów przyświeca nam taka oto myśl:

 

„Rób to co możesz, Tym co posiadasz

I tam gdzie jesteś…”   (Theodore Roosevelt)