Realizacja projektu „Doposażenie kuchni w OSP”

Fundacja MAK działa dla społeczności lokalnej – kolejny zrealizowany projekt!

Fundacja MAK  z Gwoźdźca ciągle wspiera swoją małą społeczność lokalną, dowodem na to jest kolejny pomyślnie zrealizowany projekt pt. „Doposażenie kuchni w OSP”. Celem projektu było doposażenie i odnowienie istniejącej kuchni w OSP Gwoździec by na nowo tętniła życiem i służyła organizacjom pozarządowym w realizacji ich celów, w tym organizowanie warsztatów i imprez kulturalnych.

Dzięki projektowi udało się zakupić: zmywarko-wyparzarkę, taboret gazowy, kuchenkę gazową oraz basen gastronomiczny. Stare sprzęty zostały zastąpione nowymi, które służą organizacją działającym w OSP Gwoździec a jest ich tam wiele, począwszy od samej Straży Pożarnej poprzez Akademię dla Aktywnych, Zespół Folklorystyczny, Grupę Śpiewaczą a skończywszy na Wiosce Tematycznej i Fundacji MAK.

W prace porządkowe oraz monterskie w kuchni włączyło się 3 wolontariuszy i sporo osób, które pracowały społecznie by kuchnia lśniła czystością i nowością.