Projekt pt.: „Rozwój Fundacji MAK…” dobiegł końca…

Niedawno powstała na terenie Gminy Zakliczyn Fundacja MAK – Miejsce aktywnych kobiet, zdobyła doświadczenie w pisaniu projektu na rzecz rozwoju organizacji, tym samym przyczyniając się do rozwoju społecznego miejscowości Gwoździec.

Fundacja Mak pod dowództwem Pani Prezes Eweliny Siepiela w maju 2015 roku zgłosiła swój wniosek do konkursu grantowego w ramach projektu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” edycja 2015, do którego realizacji w późniejszym etapie przyłączyło się również Województwo Małopolskie za pośrednictwem operatora konkursu którym zostało Stowarzyszenie Zielona Linia z Stryszawy. W subregionie: powiat wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, tarnowski, miasto Tarnów  do konkursu przystąpiło 121 organizacji pozarządowych z czego jedynie 41 organizacji otrzymało dofinansowanie, należy zatem zwrócić uwagę iż wniosek Fundacji Mak został oceniony na 67 punktów co dało nam 5 miejsce na liście oceny merytorycznej.

Dzięki realizacji projektu pt.: „Rozwój Fundacji MAK – Miejsca Aktywnych kobiet” Fundacja pozyskała dofinansowanie w kwocie 4 864 zł ponadto wniosła wkład własny finansowy w kwocie 250 zł a niefinansowy w kwocie 1300 zł, łączna wartość projektu wyniosła 6 169 zł. Z otrzymanych pieniędzy zakupiono na rzecz Fundacji laptop, drukarkę, flipchart, laminarkę, bindownicę, pakiet Office, pieczątkę fundacji i system operacyjny Windows. Ponadto stworzono stronę www fundacji dostępną pod adresem www.fundacjamak.cba.pl fanpage na fb oraz logo fundacji i ulotkę dla mieszkańców z informacją o tym czym zajmuje się Fundacja oraz z prośbą o podzielenie się pomysłami na zwiększenie potencjału rozwojowego naszej miejscowości, ulotki są dostępne w sklepach wielobranżowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Gwoździec. Z otrzymanego dofinansowania Fundacja wykorzystała na zakupienie powyższych sprzętów kwotę 4619,99 zł pozostałą różnicę zwróciła na konto operatora.

Poprzez uzupełnienie zaplecza technicznego fundacja jest w stanie wspomagać organizacje działające na terenie Gwoźdźca jak również może przygotowywać i przedstawiać prezentacje na temat działalności Fundacji jak i Wioski pod kobiecą ręką, która aktywnie działa w zakresie ekonomii społecznej w Gwoźdźcu.

Zachęcamy do współpracy z Fundacją MAK – Miejscem Aktywnych Kobiet, chcemy wspierać rozwój społeczny naszej miejscowości jak i sąsiednich, szukamy pomysłów i natchnienia do pisania kolejnych projektów.            

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.